Wycieczka do Frankfurtu nad Odrą i Berlina 25-27.10.2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, nasi uczniowie wzięli udział w Dniu Otwartym na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest to uniwersytet bardzo „międzynarodowy”, na którym około 30 procent stanowią studenci pochodzący spoza Niemiec. W sumie studenci i pracownicy uczelni pochodzą z około 90 krajów świata. Duży odsetek wśród obcokrajowców stanowią również Polacy.

Uniwersytet położony jest nad Odrą, naprzeciwko polskich Słubic. Na Viadrinie można studiować między innymi prawo, zarówno polskie jak i niemieckie. Dlatego też absolwenci prawa są bardzo pożądanymi współpracownikami firm i kancelarii polsko-niemieckich.

Bardzo wysoko w rankingach niemieckich uczelni plasuje się ekonomia na Viadrinie. W ramach katedry kulturoznawstwa można studiować historię kultury, nauki społeczne, lingwistykę i literaturoznawstwo. We współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu można również studiować na Viadrinie germanistykę międzykulturową.

Dużym atutem Viadriny jest bliskość Berlina. Wielu studentów mieszka lub w weekendy pracuje w stolicy Niemiec.

W ostatnich dniu wycieczki gościliśmy w Berlinie, gdzie zobaczyliśmy główne zabytki miasta i zwiedziliśmy „Das Alte Museum” zawierające eksponaty sztuki antycznej Greków, Etrusków i Rzymian.

IMG_1510 IMG_3873 IMG_3941 IMG_6694 IMG_6709 IMG_6713