Wyjazd do Włoch i podsumowanie projektu "Konflikte klever loesen"

"W dniach 5-12 kwietnia 2014 trzynastoosobowa grupa młodzieży z ZSO nr 10 w Gliwicach wraz z nauczycielami realizującymi projekt oraz dyrektorem szkoły odwiedziła partnerską szkołę Instituto Superiore Fossati D.A. Passano w La Spezii, portowym mieście położonym w malowniczym rejonie Cinque Terre. Wyjazd do Włoch stanowił podsumowanie projektu "Konflikte klever loesen", jaki nasza szkoła realizuje od dwu lat. Młodzi ludzie mieli okazję nie tylko do spotkania z rówieśnikami z innych krajów, ale do zaprezentowania wyników projektu na międzynarodowej konferencji "Stretegia e instrumenti per l`inclusione sociale e lotta alla povertra", która odbywała się w La Spezii w dniach 9-11 kwietnia. Wystąpienie na konferencji stanowiło także międzynarodową promocję wyników projektu, podczas której uczeń Kacper Jaszcz z klasy II IB zaprezentował swój film o mediacji (prezentowaliśmy go na stronach szkoły), a dr Wojciech Dutka omówił specyfikę realizowanego w naszej szkole pilotażowego programu mediacji rówieśniczej, jaki od lutego realizuje w naszej szkole pani mediator Joanna Piórkowska. Podczas spotkań roboczych we włoskiej szkole zaprezentowano także projekt kalendarza na rok 2015, będącego jednym z produktów finalnych projektu. Z kolei pani Agnieszka Bilska zaprezentowała projekt podręcznika e-booka o mądrym rozwiązywaniu konfliktów, który jest także produktem finalnym. Wyjazd do Włoch stanowił dla młodych ludzi szansę na nawiązanie ciekawych kontaktów międzynarodowych oraz budowanie europejskiej przestrzeni zaufania, demokracji przy poszanowaniu różnorodności kulturowych krajów Unii Europejskiej. Wkrótce na stronach szkoły zaprezentujemy projekt kalendarza oraz e-booka pod redakcją Agnieszki Bilskiej"
La Spezia - presentation.ppt