Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Jesteśmy już po wyborach do nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego. Dnia 1 października, po głosowaniu wszystko stało się jasne. Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów wygląda następująco:
Natalia Literacka - 3 głosy,
Filip Kleibert - 27 głosów,
Mikołaj Mrózek - 30 głosów.

Nowy skład SU po wyborach prezentuje się następująco:
Marszałek: Mikołaj Mrózek,
Sekretarz: Filip Kleibert.

Przebieg wyborów nadzorowała komisja wyborcza w której skład wchodzili:
Zuzanna Niedrygas, Jan Kleszczewski, Sebastian Malisz.