XV. edycja konkursu “Potyczki matematyczne”

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego  w Gliwicach zaprasza uczniów do wzięcia udziału w XV. edycji konkursu „Potyczki matematyczne”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz we współpracy z Wydawnictwem Pedagogicznym „OPERON”.

Konkurs jest bezpłatny. W roku szkolnym 2017/2018 odbędą się trzy tury zadaniowe oraz finał. Uczestnicy rozwiązują w domu zadania z trzech etapów. Rozwiązania tych zadań należy w podanym terminie przekazać do szkoły: I LO w Gliwicach, ul. Zimnej Wody 8.

Uczniowie zostaną poinformowani o uzyskanych wynikach po zakończeniu trzeciej tury zadaniowej. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej konkursu w następujący sposób: identyfikator uczestnika, suma uzyskanych punktów, a także informacja o tym, czy uczeń zakwalifikował się do finału czy nie.

Treści zadań za zgodą Wydawnictwa Pedagogicznego „OPERON”