XVII edycja Regionalnej Sesji Matematycznej

28 marca 2019 grupa uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyła w XVII edycji Regionalnej Sesji Matematycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

W programie sesji, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Matematyka królową hipotez” znalazły się wykłady pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego, referaty uczniowskie oraz koncert muzyczny. Głównym celem sesji było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, proponowanie własnych rozwiązań problemów matematycznych oraz prezentowanie ich słuchaczom.

W ramach sesji odbył się konkurs Matematyka - nie taka straszna! dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, w którym pierwsze miejsce zdobył Jonasz Różański, a trzecie Krzysztof Wilczewski z klasy 3c GM.

Gratulujemy!