Zachęcamy uczniów do składania wniosków przez szkołę

Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 września można składać wnioski na Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla wybitnie uzdolnionych uczniów gliwickich szkół.

Przypominamy, że wnioski może złożyć dyrektor/nauczyciel, pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun.

Szczegóły, zasady, regulamin i wzór wniosku znajdziecie Państwo na stronie: https://edukacja.gliwice.eu/spm-2022

Ze względów organizacyjnych gorąco zachęcamy do składania wniosków przez szkołę.

Przypominamy również, że przy udzielaniu stypendiów do punktowanych osiągnięć zaliczają się wyłącznie wymienione w § 3 i 4 regulaminu:

(...) Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony za osiągnięcia ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny złożenia wniosku o Stypendium Prezydenta Miasta, którego średnia uzyskanych ocen w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej wynosi co najmniej 4,0 w szkole ponadpodstawowej oraz co najmniej 5,0 w szkole podstawowej.

§ 4. Za osiągnięcia o których mowa w § 3 Regulaminu uznaje się następujące osiągnięcia uzyskane w konkursach i olimpiadach:

  1. Szkoły ponadpodstawowe:

1) laureat, finalista, uczestnik przedmiotowych olimpiad międzynarodowych;

2) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) uczestnik etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  1. Szkoły podstawowe:

1) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół podstawowych umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół podstawowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

5) finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

  1. Uczniowie szkół artystycznych, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim i posiadają tytuł:

1) laureat Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej;

2) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organizowanych przez szkoły artystyczne i instytucje kultury;

3) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkół artystycznych I i II st. organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej i rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (...)