Zapraszamy do udziału w XVIII. edycji konkursu „Potyczki matematyczne”

Konkurs odbywa się pod Patronatem
Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

W roku szkolnym 2019-2020 konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

KATEGORIA I. - uczniowie klas szkół podstawowych i klas pierwszych ponadpodstawowych

KATEGORIA II. - uczniowie klas pierwszych i drugich po gimnazjum

Przebieg konkursu:

  • konkurs odbywa się w 2. etapach eliminacyjnych i kończy się etapem finałowym,
  • każdy etap (tura zadaniowa) polega na rozwiązaniu czterech zadań,
  • uczniowie rozwiązują zadania etapowe w domu i przekazują rozwiązania do sekretariatu I LO w Gliwicach (można przesłać pocztą) w wyznaczonym terminie,
  • zgłoszenie do konkursu następuje przez dołączenie formularza zgłoszenia do rozwiązań zadań pierwszej tury konkursu,
  • zdobyte punkty w dwóch etapach są sumowane i uczniowie z najlepszymi wynikami biorą udział w etapie finałowym,
  • rozwiązane zadania pierwszej tury oraz zgłoszenie należy przekazać do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach ul. Zimnej Wody 8 do 31 stycznia 2020r.

Regulamin, treści zadań i formularz zgłoszenia zostały przesłane do szkół.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!