Zaproszenie do projektu „WUC – jak zostać super obywatelem?”

Samorząd Uczniowski oraz najaktywniejsi uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału do organizowanego przez Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice projektu „WUC – jak zostać super obywatelem?”, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych, rozwijanie postaw liderskich i profesjonalnych wśród gliwickiej młodzieży.
Program projektu obejmuje między innymi:
a) szkolenia i warsztaty dla młodzieży w ramach tematyki:
-umiejętności miękkie oraz kompetencje społeczne i liderskie (komunikacja, autoprezentacja, automotywacja, aktywne słuchanie, mowa ciała, kształtowanie wizerunku, wystąpienia publiczne, praca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie sobą w czasie, wyszukiwanie informacji i analiza danych, identyfikacja priorytetów, savoir-vivre i dyplomacja, sposoby podejmowania decyzji, sposoby na rozwój potencjału);
-wdrażanie inicjatyw młodzieżowych (rozwiązywanie problemów, analiza zasobów własnych i lokalnych, planowanie strategiczne i operacyjne, nawiązywanie kontaktów, networking, tworzenie partnerstw, delegowanie zadań, prowadzenie spotkań, dobre i złe praktyki w podziale pracy, generowanie pomysłów, testowanie pomysłów, finansowe i pozafinansowe formy wsparcia inicjatyw społecznych, wdrażanie dobrych rozwiązań)
b) wizytę studyjną w Cieszynie.
c) "Specjalistyczne Debaty Tematyczne", czyli cykl 4 lokalnych mini-wizyt studyjnych w najciekawszych spółkach miejskich i organizacjach pozarządowych
d) "Super Dzień z Liderem", czyli możliwość odbycia 1-dniowej "praktyki" pod okiem członka zarządu firmy / lidera organizacji, towarzyszenia mu w pracy, braniu udziału w spotkaniach oraz naradach wraz z przygotowaniem krótkiego raportu usprawniającego pracę / działalność danego podmiotu, np. strategii CSR-owej w przypadku firmy czy planu możliwych źródeł finansowania dla organizacji.
e) dla najaktywniejszych uczestników wyjazd edukacyjno-integracyjny w Tatry.

3B-Plakat WUC (MRPIPS)