Zaproszenie do udziału w konkursie

logo PSK nowy

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich z województwa śląskiego wraz z towarzyszącymi im nauczycielami do udziału w III edycji konkursu p.t. „Poznaj Polskę” pod patronatem miesięcznika „Poznaj Swój Kraj”, który odbędzie się w dniu 19.11.2015r. (czwartek) w godzinach 10:00 – 13:00 w ZSO nr 10 w Gliwicach (ul. Zimnej Wody 8).

Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie wiedzy dotyczącej kraju ojczystego.

W tym roku szkolnym tematem konkursu będzie „Ludność i procesy urbanizacyjne w Polsce”.

 

Zagadnienia:

 • zmiany liczby i ruch naturalny ludności w Polsce
 • migracje wewnętrzne i zewnętrzne ludności Polski
 • struktura wieku i płci społeczeństwa Polski
 • struktura zawodowa, religijna i narodowościowa społeczeństwa Polski
 • rozmieszczenie miast w Polsce
 • typy ośrodków miejskich występujących w Polsce
 • współczesne procesy urbanizacyjne w Polsce
 • problemy dużych miast Polski

 

Regulamin konkursu:

 1. Szkołę reprezentuje maksymalnie dwóch uczniów, którzy indywidualnie odpowiadają na zadania konkursowe w formie pisemnej.
 2. Wyniki podawane będą po zakończeniu konkursu w tym samym dniu.
 3. W przerwie będzie poczęstunek oraz wykład o tematyce geograficznej lub turystycznej.
 4. Dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe, m.in. za pierwsze miejsce czytnik e-booków.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie ucznia/uczniów wraz z nazwą szkoły i nazwiskiem opiekuna na adres e-mailowy: konkurspolska2014@gmail.com

 

Bibliografia:

 1. Tablice geograficzne
 2. Atlas geograficzny dla szkół średnich
 3. Podręcznik do geografii zakres rozszerzony klasa III

Serdecznie zapraszamy!

Nauczyciele geografii w ZSO nr 10 w Gliwicach