Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie geograficznym – Czytam “Poznaj Swój Kraj”

Tradycyjnie już, w październiku zapraszamy uczniów do udziału w konkursie - Czytam"Poznaj Swój Kraj", który ma na celu zaznajomienie z walorami i atrakcjami turystycznymi naszej ojczyzny oraz zachęcić do czytania tego czasopisma.

Konkurs polega na wyszukaniu odpowiedzi na podane pytania spośród numerów "Poznaj Swój Kraj" z roku 2017 znajdujących się w bibliotece szkolnej. Chcąc trochę ułatwić podpowiadamy, iż należy poszukać artykułów poświęconych Pieninom i masywowi Śnieżnika.

Nagrodą za podanie prawidłowych odpowiedzi będzie 100% z aktywności oraz dodatkowe nieprzygotowanie. Odpowiedzi należy dostarczyć p. A. Tonderze-Sali lub p. A.Staniek do 30 X 2018 roku.

Pytania konkursowe:

1. Z jaką ludową opowieścią związane jest powstanie Sokolicy, Czertezika i Czerteża?

2. Czym porośnięte są skały Pienin?

3. Po jakim wydarzeniu pozostał pamiątkowy klucz przechowywany w Ośrodku PTTK przy schronisku Orlica?

4. O czym należy pamiętać budując śnieżną jamę?

5. Co zdziwiło autora artykułu patrzącego na drogowskaz "Do schroniska na Śnieżniku 45 minut