Zaproszenie do udziału w XII. edycji konkursu „Potyczki matematyczne”

Regulamin konkursu, zgłoszenie, zadania kolejnych trzech etapów będą umieszczane na stronie konkursu:
http://math.lo1.gliwice.pl

Uwaga: zmiany w regulaminie konkursu!
• W roku szkolnym 2014/2015 odbędą się trzy tury zadaniowe oraz finał.
• Uczestnicy zostaną poinformowani o liczbie uzyskanych punktów z poszczególnych etapów po zakończeniu trzeciej tury zadaniowej.
• Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej konkursu w następujący sposób: identyfikator uczestnika, liczba uzyskanych punktów z poszczególnych etapów oraz suma uzyskanych punktów.
• Po ukończeniu ostatniej tury zadaniowej, uczestnik uzyskuje informację o zakwalifikowaniu się (lub nie), do finału konkursu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie!

Informacja także na stronie Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach: link