Zaproszenie na trening emisji głosu i warsztaty z retoryki

5 listopada (w sobotę) 2016r. w sali lustrzanej Domu Aktywnej Młodzieży w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 odbędą się zajęcia z retoryki. Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli, którzy chcieliby poprawić emisję swojego głosu. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 9.00 i zakończą około 13.00.
W programie zajęć będą też ćwiczenia kompozycji wypowiedzi, różnych sposobów trafnego argumentowania oraz symulacje wystąpień publicznych.
Szczególnie serdecznie zapraszam uczniów przygotowujących się do XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego wraz z opiekunami szkolnymi.

Maria Grażyna Szepe - koordynatorka OKK