Zebrania z rodzicami

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w dniu 15.09.2016 r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas gimnazjum i liceum.

Przed zebraniem o godzinie 16.00 odbędzie się w sali nr 206 spotkanie Rady Rodziców wybranej w poprzednim roku szkolnym.

Po zebraniach około godziny 18.00 (18.30) odbędzie się w sali nr 206 zebranie nowo wybranej Rady Rodziców (po 1 przedstawicielu z klasy).

Ponadto po zebraniach odbędzie się:

  • zebranie komitetu studniówkowego – przedstawicieli rodziców klas III LO w sali 201,
  • zebranie z rodzicami uczniów gimnazjum korzystających z dowozu w sali 215.

W dniu 15.09.2016 r. ze względu na konferencję Rady Pedagogicznej zajęcia lekcyjne kończą się po 6 godzinie lekcyjnej o godzinie 13.35. Odwóz uczniów gimnazjum nastąpi o godzinie 13.45.