Zebrania z rodzicami

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w dniu 14.09.2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas gimnazjum i liceum.

Przed zebraniem o godzinie 16.00 odbędzie się w sali nr 206 spotkanie Rady Rodziców wybranej w poprzednim roku szkolnym oraz Zarządu Stowarzyszenia „Jedynka”.

Po zebraniach około godziny 18.00 (18.30) odbędzie się w sali nr 206 zebranie nowo wybranej Rady Rodziców (po 1 przedstawicielu z klasy) oraz zebranie komitetów studniówkowych klas II i III liceum w sali 205.