Zmiana w harmonogramie lekcji i przerw międzylekcyjnych

Dyrekcja szkoły informuje o zmianie w harmonogramie lekcji i przerw międzylekcyjnych. Od 01.09.2017 r. harmonogram przedstawia się następująco:

0 7.10 7.55
1 8.00 8.45
2 8.50 9.35
3 9.45 10.30
4 10.40 11.25
5 11.35 12.20
6 12.45 13.30
7 13.40 14.25
8 14.30 15.15
9 15.20 16.05
10 16.10 16.55
11 17.00 17.45