Życzenia od Pana Prof. Miodka dla Społeczności ZSO Nr 10

Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za pamięć, za piękne życzenia i kalendarz na rok 2016.

I ja przechowuję w sercu i w pamięci spotkanie w Waszej szkole.

Na Nowy Rok życzę samych dobrych dni, a Piastowi - mistrzostwa!
Z wyrazami szacunku i ogromnej sympatii
Jan Miodek

Prof. Miodek1