Krzysztof Czech, Jacek Grzybowski i Adam Kalota laureatami ogólnopolskiego konkursu ŚFiStEk

We wtorek 13 czerwca odbył się finał ogólnopolskiego konkursu ŚFiStEk (Śląski Festiwal Myśli Strategicznej, Statystycznej i Ekonomicznej), w którym liczy się umiejętność myślenia strategicznego oraz rozwiązywania problemów z zakresu statystyki i ekonomii. Spośród ponad 30 drużyn z całej Polski, drużna z I LO w składzie: Krzysztof Czech, Jacek Grzybowski i Adam Kalota (cała trójka z klasy II A  - politechnicznej) zajęła V miejsce, uzyskując tym samym tytuł laureata konkursu. Jest to ogromny sukces, zwłaszcza, że zagadnienia konkursowe w znacznej mierze nie obejmują materiału realizowanego na lekcjach. Serdeczne gratulacje.

Organizatorem konkursu jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.