Projekt “Ścieżki Kopernika”

W Gliwicach rusza projekt "Ścieżki Kopernika", który obejmuje przeprowadzenie zajęć dla uczniów dwóch ostatnich klas liceum z wykorzystaniem metody "Project Based Learning" oraz "Peer-led team learning". Metody te zakładają nauczanie przez rozwiązywanie rzeczywistych problemów przez niewielkie grupy uczniów, przy wsparciu facilitatora - wykładowcy wspomagającego proces komunikacji. Podstawowym założeniem tych metod jest stworzenie warunków do uczenia się przez współpracę w grupach. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w uczelnianych laboratoriach i salach dydaktycznych. Podsumowaniem pracy uczniów będzie konkurs na najlepszy z wypracowanych podczas zajęć projektów oraz ich prezentacja, podczas Festiwalu Nauki organizowanego w ramach Dni otwartych na wydziale.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (dotyczy klas drugich i trzecich: matematyczno-przyrodniczej i politechnicznej) proszone są o kontakt z panią dyrektor Kotułą lub panem Gawronem.

Strona internetowa projektu:

http://www.kariera.polsl.pl/SciezkiKopernika/SK_Gliwice_ISiE/SK_Gliwice_ISiE.htm