STYPENDYŚCI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. OŚWIATY i WYCHOWANIA

Z ogromną radością informujemy, że  stypendystami ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016 zostali:

Michał Biały - absolwent klasy politechnicznej, laureat I miejsca w kategorii prac naukowych w ogólnopolskim konkursie "Fizyczne ścieżki" zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Instytut Fizyki PAN.

Michał Gala - absolwent klasy z programem Matury Międzynarodowej, laureat 62. Olimpiady Chemicznej, zdobywca złotego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Tbilisi.

Maciej Janus - absolwent klasy politechnicznej, laureat I miejsca w kategorii prac naukowych w ogólnopolskim konkursie "Fizyczne ścieżki" zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Instytut Fizyki PAN, laureat II miejsca w konkursie na pracę naukową  "XXXIII Ogólnopolski Sejmik  Matematyków" zorganizowanym przez Pracownię Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie "Z Nauką w Przyszłość" oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Sląskiego.

Warto nadmienić, że absolwenci I LO są jedynymi laureatami z Gliwic tej prestiżowej nagrody. Serdecznie gratulujemy!

Lista stypendystów.

Print