Pierwszy Egzamin DSD II w I-szym Liceum Ogólnokształcącym !!!

W pierwszej połowie grudnia b.r. w naszej szkole przeprowadzony został egzamin DSD II (Deutsches Sprachdiplom) będący zwieńczeniem trzyletniej nauki języka niemieckiego w liceum w zakresie rozszerzonym. Certyfikat DSD II daje m.in. możliwość studiowania na wszystkich uczelniach niemieckojęzycznych. Do egzaminu przystąpiło 16 licealistów z grupy DSD oraz z klasy IB. Pisemna część egzaminu odbyła się we wtorek 03.12.2013r. i składała się z trzech części: rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi pisemnej. Część ustna przeprowadzona została w czwartek oraz piątek, 12 i 13.12.2013r. W skład komisji egzaminacyjnej weszły: pani Dorothea Burdzik, koordynator programu DSD Centralnego Wydziału ds. Szkolnictwa Zagranicznego na Polskę

południową, a także nauczycielki naszej szkoły, panie Karina Barcz oraz Olga Pawlicka. Spośród szesnaściorga uczniów przystępujących do egzaminu aż czternaście osób potwierdziło swoje kompetencje językowe na wysokim poziomie C1. Aby osłodzić zdającym ciężki wysiłek umysłowy, uczniowie z młodszych grup DSD przygotowali dla swoich starszych kolegów smaczne wypieki:) Kolejny egzamin już za rok, zapraszamy wszystkich chętnych!