Subjects

Grupy przedmiotów DP w I LO w Gliwicach

Uczeń ma obowiązek wybrać trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level - HL) i trzy na niższym poziomie wymagań (Standard Level - SL) wg zasady po jednym z każdej grupy przedmiotowej (1-5) plus jeden z grup 2-4. Różnica między przedmiotami prowadzonymi na HL i SL to mniejsza ilość materiału programowego i nieco łatwiejsze pytania, testy na egzaminie końcowym w przypadku SL. Różnica ta znajduje oczywiście odbicie w tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu (HL - 6, SL - 4).

Group 1 Language and literature
Language A (Polish): literature
SL/HL
Language A (English): language and literature
SL/HL

Group 2 Language acquisition
Language B (English HL, German SL/HL, French SL/HL, Spanish SL/HL)
SL/HL
Language ab initio (Spanish)
SL

Group 3 Individuals and societies
Economics SL
Geography
SL/HL
History SL/HL
Psychology SL/HL

Group 4 Sciences
Biology
SL/HL
Chemistry
SL/HL
Computer Science
SL/HL
Physics
SL/HL

Group 5 Mathematics
Mathematics
SL/HL

Mathematical studies SL

The core
Core
Creativity, activity, service
Extended Essay
Theory of Knowledge