OPIS SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach założone zostało 1 września 1949 roku. Mieści się ono w budynku wzniesionym w 1915 roku dla Katolische Volkschule II, przy ul. Kaltbad 8, obecnie ul. Zimnej Wody 8.

Od momentu powstania naszego liceum dyplomy maturalne uzyskało ponad 7,5 tysiąca absolwentów.

W roku 2001 decyzją władz miasta Gliwice do I Liceum Ogólnokształcącego przyłączono Gimnazjum Nr 14 i utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10.

Obecnie w skład zespołu wchodzi:

W 2009 roku nasze liceum obchodziło uroczystość 60-lecia swojej działalności.

W listopadzie 2005 roku szkoła otrzymała Certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości" przyznany przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Dokument potwierdza, że Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach wdrożył system zarządzania jakością i zapewniania jakości w obszarze kształcenie.

1 września 2008 roku w naszym gimnazjum otworzono pierwszą klasę dwujęzyczną z językiem angielskim jako językiem nauczania.
Od 1 września 2009 roku w I LO działa klasa pre-IB przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate - IB).
W dniu 26 kwietnia 2010 roku szkoła otrzymała Certyfikat Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)uprawniający do prowadzenia wspomnianego programu.

Wszystkim uczniom nasza szkoła zapewnia:

 • wysoki poziom nauczania,
 • patronat naukowy Politechniki Śląskiej,
 • uczestnictwo w projekcie "Partnerzy w Nauce" i "Aktywni w szkole, aktywni a życiu" we współpracy z Uniwersytetem Śląskim,
 • wymianę zagraniczną – program Comenius,
 • naukę w profesjonalnych klasopracowniach wyposażonym dzięki środkom europejskim,
 • przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo w szkole,
 • dobrą lokalizację (centrum miasta, łatwy dojazd również spoza Gliwic),
 • szkołę otwartą na wszystkich zdolnych uczniów, również niepełnosprawnych (szkoła posiada windę dla osób niepełnosprawnych).

OFERUJEMY NAUKĘ W KLASACH:

Gimnazjum

 • ogólnodostępnych,
 • dwujęzycznych z językiem angielskim.

Liceum

 • politechnicznych (matematyczno-fizycznych), które funkcjonują we współpracy z Politechniką Śląską,
 • matematyczno-fizyczno-informatycznych,
 • prawniczo-ekonomicznych,
 • ekonomiczno-menadżerskich (matematyczno-geograficznych),
 • medycznych,
 • pre-IB tj. oddziałach dwujęzycznych, w których realizowany jest program polegający na rocznym przygotowaniu uczniów do dwuletniego programu Międzynarodowej Matury (Diploma Programme),
 • IB (International Baccalaureate®) - realizowany w klasie drugiej i trzeciej liceum, dwuletni program Międzynarodowej Matury (Diploma Programme) – nauczania i wychowania, kończący się egzaminami, pomyślany jako wszechstronne studium przygotowujące swoich absolwentów do podjęcia studiów na różnych uczelniach na całym świecie. Nie opiera się na jednym modelu nauczania, ale korzysta z najlepszych doświadczeń wielu krajów.