Nagrody i stypendia dla nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021 roku

Dzień Edukacji Narodowej to  doskonałą okazją, by wyrazić wdzięczność nauczycielom i uczniom za ich całoroczną pracę.

W 2021 r.:

nagrodą Prezydenta Miasta I stopnia uhonorowany został p. dyrektor Adam Sarkowicz,

nagrodą Prezydenta Miasta II stopnia uhonorowana została p. wicedyrektor Anna Niegowska.

Laureaci Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2021

W czwartek 5 listopada 2021 roku ogłoszono listę stypendystów Prezydenta Miasta Gliwice, za rok szkolny 2020/2021.

Stypendium to, przyznawane jest corocznie w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży pobierających naukę w Gliwicach”. Jego celem jest uhonorowanie laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zarówno w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz sukcesów w szkołach muzycznych.

W tym roku stypendium otrzymało 73 uczniów szkół gliwickich, w tym 37 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach.

Naszymi stypendystami zostali:

-uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy na poziomie liceum

 1. Adam Drewko - kl. IIIGg
 2. Maria Gorczyca - kl. IIIEg
 3. Adam Maciuga - kl. IIIAg
 4. Jakub Nowrotek - kl. IIIDg
 5. Paweł Oborski - kl. IIIA
 6. Krzysztof Palatyński - kl. IIIEg
 7. Conrad Pronobis – kl. IIC

- uczniowie klas pierwszych za osiągnięcia w szkole podstawowej

 1. Jarosław Augustyniak – kl. IA
 2. Adam Barchański – kl. IA
 3. Alicja Bartnik – kl. ID
 4. Patryk Fudal – kl. IE
 5. Jacek Jabłukiewicz – kl. ID
 6. Martyna Jeziorska – kl. ID
 7. Anna Jędrzejowska – kl. ID
 8. Karol Kapłanek – kl. IE
 9. Filip Kaptacz – kl. ID
 10. Matylda Klasik – kl. IB
 11. Jakub Kolarski – kl. IE
 12. Maja Laksa – kl. IB
 13. Antonina Latocha – kl. ID
 14. Franciszek Łopuszański – kl. ID
 15. Maya Ogbonnia – kl. ID
 16. Felicja Opielka – kl. IC
 17. Gabriela Pappas – kl. IC
 18. Anna Salicka – kl. ID
 19. Zofia Schwedler – kl. ID
 20. Michał Spieszko – kl. IA
 21. Aleksandra Stangel - kl. IE
 22. Julia Starowicz – kl. IC
 23. Kajetan Struski – kl. IE
 24. Jan Szaniewski – kl. IA
 25. Hanna Sztymelska – kl. ID
 26. Malwina Śliwińska –kl. ID
 27. Maksymilian Śnigucki – kl. IA
 28. Victoria Vincenzin – kl. IC
 29. Aleksandra Zacharska – kl. ID

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nadmieniamy, że w/w stypendium nie otrzymali absolwenci (8 uczniów), ubiegłoroczni maturzyści, którzy również uzyskali tytuły laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Więcej informacji: https://edukacja.gliwice.eu/aktualnosci/oswiata/mlodzi-ambitni-i-zdolni