Akcja Żonkil

Dnia 28.10.2002 r. grupa uczniów naszej szkoły posadziła na szkolnej rabacie ponad 300 cebulek żonkili. Tak duża liczba przyniesionych przez uczniów cebulek zmusiła nas do poszerzenia naszej rabaty. Za jej przygotowanie dziękujemy szczególnie Panu Wojciechowi Winiarskiemu (za najcięższą wykonaną pracę czyli przekopanie) ale także Panu Staszkowi za przygotowanie koniecznych do pracy narzędzi oraz Uczniom za pomoc. Dziękujemy także Wolontariuszom za posegregowanie cebulek a Pani Dorocie Rapacz i wszystkim zaangażowanym w tym dniu uczniom za ich posadzenie! Liczymy na to, że tradycyjnie na wiosnę uda nam się sprzedać kwiaty żonkili a uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.