Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

5 GRUDNIA TO MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU

i w naszej szkole wszyscy Wolontariusze mieli swoje święto. Udało nam się spotkać przy herbacie i słodkim poczęstunku. Każdy mógł przybić piątkę na wspólnym plakacie i podzielić się refleksją „dlaczego warto być dobrym …”.

Najpiękniejsze życzenia:
aby każdy dzień był dla nas okazją do rozwijania wrażliwości i uważności na potrzeby innych i swoje, dbania o dobro innych i troskliwości wobec siebie.