KLASA POLITECHNICZNA

KLASA POLITECHNICZNA

(oddział ze zwiększoną liczbą godzin matematyki i fizyki)

 1. Klasa o profilu politechnicznym będzie realizowała program matematyki i fizyki, wzbogacony o zagadnienia nierealizowane obecnie w klasach matematyczno- fizycznych.
  • Na lekcjach matematyki będą wprowadzane m.in.: elementy logiki matematycznej, indukcja matematyczna, Dwumian Newtona, granica i ciągłość funkcji, pochodna funkcji, całka nieznaczona i oznaczona, krzywe stopnia drugiego.
  • Na lekcjach fizyki dodatkowe zagadnienia, to m.in.: obliczanie momentu bezwładności w prostszych przypadkach, zastosowanie pochodnych w działach: indukcja elektro-magnetyczne, drgania mechaniczne, optyka i mechanika, drgania wymuszone i tłumione, przemiana adiabatyczna, prawo Poissona, efekt Halla, Prawo Biota-Savarta, zjawisko Comptona, siła Coriolisa, promieniowanie termiczne - ciała doskonale czarne, własności par i cieczy - parowanie, skraplanie, wrzenie, punkt potrójny, Fotometria - natężenie źródła światła, strumień światła, natężenie oświetlenia i inne.
 2. Nauka w tej klasie będzie dawać młodzieży możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i fizyki. Głównym założeniem jest integracja matematyki z fizyką oraz znaczne wykroczenie poza zakres wiedzy zawartej w obecnie obowiązującej podstawie programowej.
 3. Uczeń, który będzie chciał realizować ten zakres, musi, oprócz chęci, mieć bardzo dobrze opanowane wiadomości z matematyki i fizyki z gimnazjum.
 4. Liczba godzin matematyki:
  • 6 godzin/tygodniowo w klasie I.
  • 6 godzin/tygodniowo w klasie II.
  • 6 godzin/tygodniowo w klasie III.

  Liczba godzin fizyki:

  • 4godzin/tygodniowo w klasie I.
  • 4godzin/tygodniowo w klasie II.
  • 4godzin/tygodniowo w klasie III.
 5. W cyklu trzyletnim będą odbywać się także dodatkowe zajęcia poza czasem lekcji, głównie zajęcia laboratoryjne z fizyki w laboratoriach Politechniki Śląskiej oraz zajęcia z matematyki.

Mamy nadzieję, że uczniowie, w przyszłości absolwenci tej klasy, będą bardzo dobrze przygotowani do studiów wyższych na kierunkach ścisłych i politechnicznych.