WSKAŹNIKI EWD DLA GIMNAZJUM NAJWYŻSZE W GLIWICACH

Niedawno zostały opublikowane na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych najnowsze wskaźniki EWD (edukacyjna wartość dodana) dla gimnazjum.  Wnikliwa analiza pozwala jednoznacznie stwierdzić: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 jest szkołą sukcesu!

„Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju.” (źródło http://ewd.edu.pl/)

Szczególnie wysokie EWD (najwyższe w Gliwicach) nasze gimnazjum uzyskało z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych.

matprzyr

matma przyroda human hist polski