10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Światowe święto praw człowieka obchodzone jest w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Od jej ogłoszenia minęło już 71 lat, wciąż jednak są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana. Od lat, 10 grudnia organizowane są konferencje, akcje edukacyjne, wykłady i konkursy uświadamiające znaczenie praw człowieka oraz sposoby ich obrony. W naszej szkole również odbyły się obchody tego święta. W tym roku zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o prawach człowieka, szkolne korytarze ozdobiliśmy cytatami z Konstytucji RP z 1997r. oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uczniom i nauczycielom wręczaliśmy cytaty sławnych ludzi dotyczące ochrony praw człowieka, zorganizowaliśmy też kiermasz ciast.
W konkursie brało udział 20 uczniów, a laureatami zostali:
I miejsce – Adam Kancy kl. IIC
II miejsce ex aequo – Zuzanna Niedrygas kl. IIC, Witold Niegowski kl. ICg
III miejsce - Karolina Staszulonek kl. IIID
Gratulujemy!!!