14 uczniów z certyfikatem DSD II

W tym roku po razy trzeci uczniowie klas trzecich liceum mieli możliwość zdawania egzaminu poświadczającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1. Ponieważ skala sięga tylko do C2 jest to bardzo zaawansowany stopień umiejętności językowych.

W grudniu odbyła się część pisemna obejmująca sprawność rozumienia tekstu słuchanego, czytanego
oraz pisanie kreatywne, w styczniu w obecności koordynatora Programu DSD na Polskę Południową pani Dorothei Burdzik uczniowie zdawali egzamin ustny.

A oto wyniki:
14 uczniów klas 3 liceum zdobyły certyfikat z języka niemieckiego na poziomie B2/C1:

* 9 osób na poziomie C1
* 5 osób na poziomie B2

OGROMNE GRATULACJE!!!