19 uczniów z certyfikatem DSD II

W tym roku po razy czwarty uczniowie klas trzecich liceum mieli możliwość zdawania egzaminu poświadczającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1. Ponieważ skala sięga tylko do C2  jest to bardzo zaawansowany stopień umiejętności językowych. W listopadzie odbyła się część pisemna obejmująca sprawność rozumienia tekstu słuchanego, czytanego oraz pisanie kreatywne, w grudniu w obecności koordynatora Programu DSD na Polskę Południową pani Dorothei Burdzik uczniowie zdawali egzamin ustny.

A oto wyniki:

19 uczennic/uczniów klas 3 liceum zdobyło certyfikat z języka niemieckiego na poziomie B2/C1:

14 osób na poziomie C1
5 osób na poziomie B2

G R A T U L A C J E!!!