70–lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

Jubileusz 70-lecie istnienia I Liceum Ogólnokształcącego za nami.

14 czerwca br. korzystając z uprzejmości Politechniki Śląskiej, w auli Centrum Edukacyjno-Kongresowego odbyła się oficjalna uroczystość. W akademii wzięli udział zaproszeni goście m.in: pan Krystian Tomala – zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Marek Pszonak – przewodniczący Rady Miasta Gliwice, prof. dr hab. inż. Tomasz Trawiński – prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej, pan Wojciech Zając - zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach i inni znamienici goście.

Należy podkreślić bardzo liczny udział w jubileuszu pedagogów związanych z naszą szkołą:

  • byłych dyrektorów – Julii Kamińskiej, Józefa Lazarowicza oraz Marii Tyrek,

  • byłych wicedyrektorów – Teresy Kucharskiej i Janiny Bączyk,

  • byłych nauczycieli m. in. – Zofii Anioł, Marii Czerskiej-Lazarowicz, Marianny Dyrdy, Anieli Hasiec, Marii Kępy, Krystyny Krzyszpin, Brygidy Lenży, Macieja Mikuły, Genowefy Ogrodnik, Anny Piątkowskiej, Ireny Twardoch, Małgorzaty Urgacz, Jadwigi Wenklar.

Pan dyrektor Adam Sarkowicz w przemówieniu podziękował swoim poprzednikom oraz nauczycielom (byłym i obecnym) za pracę, bo tylko dzięki Ich pełnemu zaangażowaniu można było osiągnąć wysoki poziom nauczania i związane z tym wysokie wyniki absolwentów. Odczytany również został list prezydenta Gliwic, pana Zygmunta Frankiewicza, a zaproszeni goście zabrali głos.

Uroczystość uświetnił doskonały występ absolwentki naszego liceum – Weroniki Dykacz. Jej wykonanie piosenki Magdy Umer „Jeszcze w zielone gramy” było mistrzowskie.

Po akademii, już w budynku szkoły, nadszedł czas na wspomnienia….

15 czerwca zorganizowany został piknik szkolny. Absolwenci mieli możliwość spotkania się z nauczycielami, czy dawno niewidzianymi kolegami. Przygotowana wystawa ze zdjęciami z różnych lat stała się początkiem wielu opowieści. Wieczorem część absolwentów kontynuowała rozmowy podczas „balu”.

A my już zaczynamy zapisywać następne karty naszej szkolnej kroniki…

Zapraszamy na obchody 70-lecia szkoły

Szanowni Państwo
Pracownicy, Absolwenci i Przyjaciele Szkoły!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość jubileuszu 70-lecia naszego liceum, która odbędzie się 14 i 15 czerwca 2019 r.!!!

Ta okrągła rocznica jest szansą na spotkanie po latach, wymianę doświadczeń oraz wspomnień związanych ze szkołą. Prosimy o informację, czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w tych uroczystościach. Prosimy też  o rozesłanie tej wiadomości  do innych Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Szkoły, z którymi macie kontakt.

Jako, że planujemy opublikowanie monografii, zachęcamy do podzielenia się  wspomnieniami szkolnymi i  zdjęciami pamiątkowymi. Prosimy o przysyłanie ich drogą elektroniczną.

Udział w jubileuszu jest bezpłatny, natomiast osoby, które chciałyby otrzymać   upominki specjalne (monografia, kubek, koszulka znaczek itp.) oraz wesprzeć organizację uroczystości proszone są o wpłacenie minimalnej kwoty 100 zł. na konto Stowarzyszenia na rzecz rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach „Jedynka” z adnotacją zawierającą imię i nazwisko oraz rok ukończenia szkoły.

Zgłoszenia z ewentualnym  potwierdzeniem wpłaty oraz wszelkie zapytania i deklaracje pomocy dotyczące nadchodzącej uroczystości prosimy kierować pocztą mailową na adres:

70lat@lo1.gliwice.pl

bądź pod numer telefonu +48 32 2314732.

wpłaty z Polski: 43 1050 1298 1000 0090 3095 5638

wpłaty z zagranicy: nr BIC INGBPLPW 43 1050 1298 1000 0090 3095 5638

Wstępny program obchodów jubileuszu 70-lecia:

14.06.2019 r. (piątek)
- godz. 12.00 – uroczysta akademia i poczęstunek w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej,
- godz. 15.00 – spotkanie zaproszonych gości, nauczycieli i absolwentów na terenie szkoły,
- godz. 18.00 – bal pracowników i absolwentów – opcjonalnie.

15.06.2019 r. (sobota)
- godz. 9.00-15.00 – impreza plenerowa na terenie szkoły, spotkania roczników, wystawy, rozgrywki sportowe itp.,
- godz. 11.00 – koncert uczniowie – absolwenci.

Prosimy również osoby zainteresowane bezpośrednim udziałem w koncercie Uczniowie – Absolwenci i rozgrywkach sportowych (piłka siatkowa i koszowa – reprezentacje roczników) o kontakt na powyższe adresy: mailowy i telefoniczny.

Z poważaniem

Adam Sarkowicz
Dyrektor Szkoły

Zgłoszenie