Aleksandra Piasecka z klasy 4e oraz Jakub Cerak z klasy 4d zostali zakwalifikowani do centralnego etapu Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Aleksandra Piasecka z klasy 4e oraz Jakub Cerak z klasy 4d zostali zakwalifikowani do centralnego etapu Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Zawody III stopnia składają się z dwóch części: I (pisemnej) i II (ustnej) i będą miały miejsce od 3 do 5 kwietnia. Uczestnicy muszą wykazać się znajomością  funkcji komunikacyjnych, gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu czytanego i słuchanego oraz umiejętnością tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej w formie rozprawki. Ponadto w części ustnej  będzie sprawdzana wiedza z zakresu kultury, historii i geografii Hiszpanii lub Meksyku i szczegółowa analiza  jednej z dwóch wybranych przez uczestnika lektur (jednej z literatury hiszpańskiej i jednej z literatury meksykańskiej).

Oli i Kubie życzymy powodzenia i wierzymy w ich sukces.