DWUMIESIĘCZNIK LITERACKI “TOPOS” O TWÓRCZOŚCI NATALII MICHALSKIEJ

Debiut literacki Natalii Michalskiej w postaci opowiadania "Fizjologia" zamieszczonego w pokonkursowym zbiorze "Liryczne Jasło" spotkał się z pochlebną oceną wyrażoną w numerze 1 (2018) dwumiesięcznika literackiego "Topos".

W opinii recenzenta czytamy: "Na szczególne uznanie zasługuje opowiadanie gliwiczanki, Natalii Michalskiej. Fizjologia - taki jest jego tytuł - zatrzymuje nas błyskotliwą narracją prowadzoną w mowie pozornie zależnej. Znakomity balans między monologizującym protagonistą, będącym jednocześnie narratorem przedstawiającym myśli drugiej bohaterki, osiągnięty został z wykorzystaniem języka nasączonego najlepszymi cechami prozy poetyckiej oraz elementami naturalizmu. Miejscem akcji opowiadania jest basen, a moment wejścia bohaterów do wody staje się - przy doskonałym użyciu retardacji i retrospekcji - okazją do wzajemnej obserwacji nie tylko pod kątem tytułowej fizjologii. W swym tekście Michalska całą mocą kumuluje i odbija artystyczne uzdolnienie oraz opanowanie słowa, które z lubością się jej poddaje. To nie pierwszy ogólnopolski sukces literacki młodej gliwickiej autorki. Z pewnością też nie ostatni".

Natalii jeszcze raz gratulujemy!

Topos