DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni — Dzień Myśli Braterskiej. Ma on przypominać o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata.

W ten dzień harcerze składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku.

„W ten szczególny dzień, w Dzień Myśli Braterskiej, chcemy życzyć wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i naszym przyjaciołom pogody ducha, wspaniałych chwil przeżytych podczas harcerskiej przygody. Czuwaj!”

Harcerze Hufca Ziemi Gliwickiej

Bez nazwy-1Bez nazwy-4