DZIEŃ OTWARTY – 12 MAJA 2018 (SOBOTA W GODZ. 9-13)

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO WSZYSTKICH KLAS I LO DWUJĘZYCZNEGO W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/19 (W TYM KLASY PRE-ib MATURY MIĘDZYNARODOWEJ).
PRZYBLIŻYMY PROGRAMY NAUCZANIA I POWIEMY JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO NAJLEPSZEGO LICEUM W GLIWICACH. NA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW OCZEKIWAĆ BĘDĄ UCZNIOWIE, ABSOLWENCI, NAUCZYCIELE I DYREKCJA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Harmonogram

Zdjęcie dzień otwarty