Egzamin DSD 2 – po raz kolejny 100% zdawalność w I LO w Gliwicach

Gratulujemy tegorocznym absolwentom programu DSD II, którzy dzięki swojej pracowitości uzyskali świetne wyniki końcowe w części pisemnej i ustnej egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II. Zaangażowanie uczniów, udział w zajęciach dodatkowych oferowanych w naszej szkole a także  wsparcie nauczycieli j. niemieckiego Pani Agnieszki Grzesik, Pana Krzysztofa Cybula i native speakera Pana Andreasa Grossa zaowocowało zdobyciem certyfikatu językowego na poziomie C1 lub B2. Dla zainteresowanych będzie on przepustką do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności dodatkowego dokumentowania znajomości języka lub po prostu atutem na rynku pracy.
Nasi uczniowie nie ponoszą  żadnych kosztów związanych  z przygotowaniem
i przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.

Zapraszamy uczniów z kolejnych roczników do przygody z programem DSD!