Finał Śląskiego Konkursu Matematycznego dla pięciu uczniów z naszej szkoły

Z przyjemnością zawiadamiamy, że do finału Śląskiego Konkursu Matematycznego zakwalifikowało się pięciu uczniów z naszej szkoły: Joanna Wolińska, Jan Szaniewski, Hubert Klinik, Karol Kapłanek oraz Franciszek Łopuszański.

Śląski Konkurs Matematyczny, organizowany przez Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego,  jest kontynuacją Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Rola tego konkursu jest bardzo ważna. Jego uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę matematyczną, rozwijają zamiłowanie do matematyki. Konkurs umożliwia wyłonienie uczniów uzdolnionych matematycznie i kształtuje w nich umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.