Francuski po akademicku

W  tym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę dydaktyczną i promocyjną z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach w zakresie wspólnego projektu edukacyjnego pod nazwą „Francuski po akademicku”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania  języka francuskiego realizowanego w nowatorskich i aktywizujących uczniów formach, umożliwiającego kompleksowe przygotowanie ich do studiów uniwersyteckich.

Nasi uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach organizowanych przez sekcję języka francuskiego (ćwiczących umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, z dziedziny literatury i kultury francuskiej).

14 grudnia 2018 r. grupa uczniów I IB brała udział w zajęciach pt. „Sztuka przekonywania i negocjacji”. Pracując ze studentami II roku, ćwiczyli kompetencje mówienia i przekonywania po francusku. Podeszli do zadania bez kompleksów i nie odbiegali poziomem od studentów.