Geopiknik na Żylecie

27 maja 2022 grupy z rozszerzoną geografią z klasy 2c oraz 3dp i 3ep pod opieką pani Agnieszki Tondery-Sali wzięły udział w „Geopikniku na Żylecie" czyli Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
W ramach tego wydarzenia odbyły się ciekawe wykłady i warsztaty oraz przygotowano liczne stoiska, na których prezentowano poszczególne kierunki studiów.
Uczniowie z naszej szkoły wysłuchali wykładów na temat znaczenia żelaza we Wszechświecie, zanikaniu pokrywy lodowej na terenie Arktyki oraz prelekcji o superwulkanach. Uczestniczyli także w warsztatach z geocachingu, tworzenia map cyfrowych, wykorzystania zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych oraz obserwowali krajobraz z dachu Żylety.
Dzięki udziałowi w wydarzeniu mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości oraz dowiedzieć się czym dokładnie zajmują się pracownicy i studenci Wydziału Przyrodniczego.