Grupy matematyczno-geograficzne klas IC i IIC na wykładach na Wydziale Przyrodniczym

Jak co roku grupy matematyczno-geograficzne uczestniczą w wykładach i warsztatach na Wydziale Przyrodniczym (dawny Wydział Nauk o Ziemi) w Sosnowcu. Tematyka tych spotkań chociaż ściśle powiązana z podstawą programową pozwala na szersze spojrzenie na zjawiska zachodzące we współczesnym świecie.