Informacja dla kandydatów

System naboru elektronicznego już otwarty

Link do naboru: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Przypominamy, że składanie wniosku do naszej szkoły

tylko w terminie: od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00.

Wniosek podpisany elektronicznie poprzez profil zaufany oraz zaświadczenie o zwolnieniu ze sprawdzianu kompetencji językowych nie wymaga dostarczenia do szkoły.

Wniosek niepodpisany elektronicznie poprzez profil zaufany wraz z zaświadczeniem o zwolnieniu ze sprawdzianu kompetencji językowych należy wygenerować i przesłać na maila:

rekrutacja2021@lo1.gliwice.pl

Oferta szkoły:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=653