Informacja o naborze do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach