Informacja o olimpiadzie wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Uczniowie klasy IIID programu Diploma Matury Międzynarodowej, Natalia Naróg oraz Maciej Modrzyński zostali laureatami XXII ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 10-11 kwietnia 2018 roku.

Natalia zdobyła indeks na kognitywistykę, a Maciej na filologię węgierską na UJ.

Naszym uczniom gratulujemy i cieszymy się z ich sukcesu.