Jakub Drobek studentem University of Denver

Przekazujemy miłą informację od naszego tegorocznego absolwenta klasy III IB Jakuba Drobka:

„Uniwersytet w USA, na który zostałem przyjęty (jako jedyny z mojej klasy - oraz z tego co mi wiadomo - ze szkoły, zostałem przyjęty do którejś z amerykańskich placówek w tym roku), to University of Denver, znajdujący się w Denver, Colorado. W roku akademickim rozpoczynającym się 10.09.br. będę miał przyjemność kontynuacji edukacji ukierunkowanej w stronę fizyki, z dalsza chęcią otrzymania dyplomu specjalizacji w fizyce teoretycznej.

W celu uzyskania miejsca na owej uczelni wymagane były wyniki egzaminów SAT, SAT Subject Tests oraz językowe - TOEFL. SAT Subject Tests składają się z dwóch bądź trzech egzaminów (zależnie od woli ucznia) oceniane w skali od 200 do 800 pkt, na których ja uzyskałem następujące wyniki:

Math 1 - 760,

Math 2 - 800,

Physics - 800,

Natomiast egzamin SAT składa się z dwóch części - językowej oraz matematycznej. Oceniany jest w skali 400 - 1600, co mój wynik (1330) plasuje w czołowych 7% najwyższych wyników na świecie.

Ponadto dzięki mojemu udziałowi w programie matury międzynarodowej oferowanej przez naszą szkołę, udało mi się uzyskać tzw. „IB College Credits”, które zsumowane pozwolą mi na rozpoczęcie nauki od poziomu drugiego roku studiów (zaczynam jako tzw. „Sophmore student” czyli student drugiego roku).

Pragnę jednak zaznaczyć ze cały proces mojej aplikacji (The Common Application - amerykański odpowiednik programu UCAS) byłby niemożliwy gdyby nie pomoc nauczycieli z naszej szkoły, tj. Pani Rhondy Król, która wspierała mnie jako nauczyciel prowadzący moją aplikację oraz dostarczyła mi niezbędną rekomendację ze swojej strony, Pani Barbary Malec-Pytel, która również dostarczyła rekomendację, oraz Pana Michała Sawickiego, który pozwolił ukończyć całą aplikacje swoją (trzecią - ostatnią wymaganą ode mnie) rekomendacją na mój temat. Za co jestem całej trójce przedstawicieli grona pedagogicznego niezwykle wdzięczny. Oraz P. Annie Bul wraz z P. Zbigniewem Gawronem, którzy przez ostatnie 6 lat (p. Bul również w naszym gimnazjum) pomagali mi w zdobywaniu wiedzy i odkrywaniu pasji jaka stała się dla mnie fizyka”.