Kolejne spotkanie z absolwentem – wykład Michała Gali, doktoranta Stanford University – Chemical Engineering, 05.01.2023 r.

W dniu 05.01.2023 odbył się wykład pod tytułem:

„Recykling polimerów i jego trudności – czy chemia jest przeciwko nam?”

Wykład przedstawił nasz absolwent z 2016 roku -  Michał Gala, który obecnie jest doktorantem Stanford University- Chemical Engineering.

Pan Michał Gala po ukończeniu naszej szkoły był studentem Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bachelors - Chemical Engineering.

Przypominamy, że Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT) należą do najlepszych uczelni na świecie i znajdują się odpowiednio na 2 i 3 miejscu 2022 Academic Ranking of World Universities: https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Michał przedstawił temat w sposób niezwykle ciekawy, ale też klarowny i zrozumiały dla wszystkich. Nic dziwnego, że po wykładzie padły pytania, na które nasz prelegent chętnie odpowiadał. Nie brakło również pytań o charakter studiów w USA.

Spotkanie było bardzo udane i owocne, a Michał obiecał, że przygotuje dla nas kolejny wykład.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Michałem Galą.