Kolejne sukcesy uczniów w konkursie: “Minutka z matematyką i informatyką”

W dniach 2.04-27.09 br. odbył się konkurs "MINUTka z matematyką i informatyką" na prace popularnonaukowe z matematyki i informatyki dla uczniów szkół średnich, organizowany przez Czasopismo MINUT z Politechniki Śląskiej, Wydział Matematyki Stosowanej oraz Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

W konkursie tym wzięło udział dwóch uczniów naszej szkoły: Kacper Malina i Michał Bainczyk.

Kacper Malina zdobył drugie miejsce za swoją pracę "Wprowadzenie do teorii grafów", a Michał Bainczyk został wyróżniony za pracę "Krok w (nieznaną) przyszłość".
Praca Michała Bainczyka została przygotowana w ramach Stypendium: Śląskie. Inwestujemy w Talenty.
Kacper jest uczniem klasy IIIeg (Pani Barbara Przebieracz) a Michał IIIep (Pani Ewa Kowol i Pani Urszula Górnik-Bednarska).

https://minut.polsl.pl/index.php?id=contest