POWER POWERGEDON

W dniach 3 - 5 czerwca Panie Joanna Szymik oraz Katarzyna Cieśla-Obermajer, koordynatorki projektu POWER ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, uczestniczyły w konferencji pt. 'Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa.' w ramach III edycji wydarzenia POWERGEDON. Konferencja została zorganizowana z okazji 5-lecia realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektów ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem konferencji było dzielenie się dobrą praktyką w realizacji projektów wykraczających poza standardowe rozwiązania i wychodzących na przeciw zmianom w obszarze edukacji. Podczas zajęć warsztatowych obydwie Panie doskonaliły swoje umiejętności w zakresie pracy zespołowej, zarządzania projektem oraz zasobami ludzkimi.