ŁUKASZ KULIK ZOSTAŁ STUDENTEM MIT w USA

Z wielką dumą informujemy, że absolwent programu Matury Międzynarodowej I LO w Gliwicach Łukasz Kulik został studentem jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie - Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA. Łukasz otrzymał pełne stypendium na kierunku magisterskim AeroAstro (Aeronautics and Astronautics)  http://aeroastro.mit.edu/ najstarszym i najbardziej poważanym kierunku na amerykańskich uniwersytetach. Łukasz jest drugim absolwentem I LO w Gliwicach (wraz z Michałem Galą), który obecnie studiuje na MIT. Życzymy powodzenia i zapraszamy do I LO na spotkanie z uczniami.

L.Kulik