Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières”

Z przyjemnością informujemy, że w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Mathématiques sans Frontières”

  • I miejsce w woj. śląskim i jednocześnie III miejsce w kraju zajęli uczniowie klasy I A liceum (klasa politechniczna),
  • III miejsce w województwie śląskim i jednocześnie VIII miejsce w kraju uzyskała klasa I F.

W kategorii klas gimnazjalnych:

  • II miejsce w regionie i jednocześnie IV miejsce w kraju uzyskała klasa 3c,
  • X miejsce w regionie i jednocześnie XX miejsce w kraju uzyskała klasa 3b

Ideą konkursu jest m. in. otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami Unii Europejskiej, szkołami danego regionu, matematyką i językami obcymi, samymi uczniami.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką, podniesienie poziomu pracy w grupach, zwiększenie stopnia zaangażowania wszystkich członków grupy w realizację wspólnie wyznaczonego celu, pobudzanie własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów, kształtowanie umiejętności pracy w grupach, sprawdzenie stopnia opanowania języków obcych.

W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczy cała klasa (pracując w odpowiednio dobranych grupach).

Organizatorem konkursu w ponad 20 krajach świata jest Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Mathématiques sans Frontières” z siedzibą w Strasbourgu. Konkurs obywa się pod auspicjami Rady Europy.

Gratulujemy!

Strona konkursu http://www.mbg.uz.zgora.pl/