Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Na podstawie powyższego harmonogramu na początku czerwca ogłosimy nowy regulamin rekrutacji do naszej szkoły z nowymi terminami i zasadami.

Z nowego harmonogramu wynika bardzo ważna informacja dla kandydatów do naszej szkoły: termin składania wniosków o przyjęcie do naszej szkoły jest bardzo krótki od 15 do 22 czerwca 2020 r.

Przypominamy też, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w województwie śląskim jest elektroniczna. W najbliższym czasie zostanie udostępniony link do systemu rekrutacji, gdzie będzie możliwość wprowadzenia danych z wyborem szkół i klas oraz wygenerowania wniosku o przyjęcie do szkoły.

Komunikat MEN - zmieniony harmonogram rekrutacji 19.05.2020

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego MEN 2020-2021 19.05.2020